เรื่องเสียว

จากผู้ที่เคยเกลียดชังที่สุดแปลงเป็นผู้ที่คุณรักที่สุดจนได้

เมื่อพวกเราเป็นคู่กั